شرکت سهند کیش

  • پرینت

شرکت سهند کیش ( سهامی خاص ) در سال ۱۳۵۸ خورشیدی با هدف اجرای پروژه های گسترش و آبادانی کشور بنیانگذاری و ابتدا به مدت چند سال، پروژه های راه سازی را اجرا و پس از آن اجرای پروژه های تاسیساتی را آغاز نمود.

گستره کاری شرکت سهندکیش، مهندسی، تامین کالا، ساخت و نصب و اجرا، انجام بازرسی فنی و آزمایشهای ناویرانگر و راه اندازی تاسیسات نفت ، گاز و پتروشیمی در بر گیرنده رشته های زیر است.

خطوط لوله انتقال نفت ، گاز و آب

تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی

پالایشگاههای نفت و گاز

کارخانه های پتروشیمی

تلمبه خانه های نفت  

ایستگاههای تقویت و تقلیل فشار گاز