افراد آنلاین

ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

فرم ورود

ارزشها

ما با پایبندی به اخلاق حرفه ای و با اندیشه ای حرفه ای نتیجه برد را برای هر دو سوی پیمان خواستاریم.

با گفتار حرفه ای در پی ارتباط مثبت و سازنده و حفظ و بالا بردن منزلت دو طرف پیمان هستیم.

با رفتار حرفه ای در پی برآوردن خشنودی کارفرمایان با اجرای پروژه ها بر پایه برنامه ها و استانداردهای پروژه ها با کمترین بها و در کوتاهترین زمان شدنی می باشیم.

برای ما سازگار بودن با زیست بوم، در اجرای پروژه ها اولویت اول را دارد.

باور ما بر این است که نوآوری و بالا بردن کیفیت اجرای پروژه، می تواند موجب پایین آمدن بهای تمام شده شود.