افراد آنلاین

ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

فرم ورود

پروژه ها

سرنویس پروژه محل اجرای کار کارفرما سال
احداث جاده مختارآباد به قمیش به طول ۱۶ کیلومتر لرستان جهاد سازندگی ۱۳۶۰
احداث جاده کریم آباد به قمیش به طول ۱۸ کیلومتر لرستان جهاد سازندگی ۱۳۶۰
احداث پل بخش پاپی به طول ۷۲ متر لرستان جهاد سازندگی ۱۳۶۰
احداث جاده سه راه تنگ پری به طول ۱۴ کیلومتر لرستان جهاد سازندگی ۱۳۶۱
احداث جاده بادام شیرین به هفت چشمه به طول ۲۰ کیلومتر لرستان جهاد سازندگی ۱۳۶۲
گازرسانی به واحدهای تجاری و مسکونی تهران- مرحله پنجم تهران ملی گاز ایران ۱۳۶۶
گازرسانی به واحدهای تجاری و مسکونی تهران- مرحله ششم تهران ملی گاز ایران ۱۳۶۷
احداث شبکه توزیع و ایستگاه تقلیل فشار گاز سنندج کردستان ملی گاز ایران ۱۳۷۲
احداث خط لوله و کمربندی و ایستگاه های تقلیل فشار گاز اسلام شهر تهران ملی گاز ایران ۱۳۷۴
احداث خط لوله و شبکه توزیع گاز مرند آذربایجان شرقی ملی گاز ایران ۱۳۷۴
احداث شبکه توزیع گاز اسلام شهر تهران ملی گاز ایران ۱۳۷۶
احداث خط لوله و ایستگاه C.G.S و گازرسانی اقبالیه قزوین ملی گاز ایران ۱۳۷۹
احداث خط لوله گاز گندمان - اردل و ایستگاه C.G.S اردل چهارمحال وبختیاری ملی گاز ایران ۱۳۸۱
احداث خط لوله آب از سد میجران تا تصفیه خانه رامسر آب منطقه ای ۱۳۸۵