افراد آنلاین

ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

فرم ورود

گواهینامه های دریافت شده شرکت سهندکیش

پایه ۱ در رشته تاسیسات و تجهیزات سال ۱۳۸۵ خورشیدی
پایه ۲ در رشته تاسیسات و تجهیزات سال ۱۳۸۴ خورشیدی
رتبه ۲ در رشته خطوط لوله نفت و گاز و آب در خشکی سال ۱۳۸۰ خورشیدی
رتبه ۳ در رشته تاسیسات شهری سال ۱۳۷۷ خورشیدی
رتبه ۲ در رشته تاسیسات شهری سال ۱۳۷۶ خورشیدی
رتبه ۵ گروه ۴ رشته سیویل سال ۱۳۶۳ خورشیدی